Yläraajojen säteilyoireet

Yläraajojen säteilyoireet liittyvät yleensä niska-hartiaseudun ongelmiin, yläselän heikkoon liikkuvuuteen sekä lavan seudun lihasjännitykseen. Itse säteilyoireet voivat johtua hermon pinnetilasta kaularangan alaosassa tai rintarangan yläosassa, lihasjännityksestä hartioiden ja lapojen seudussa tai hermon pinnetilasta alempana yläraajassa esimerkiksi kyynärpään seudussa. Kaularangassa hermopinnettä voivat aiheuttaa välilevyn pullistuma, hermojuuriaukon ahtauma sekä kaulan alueen lihaskireydet. Rintarangan yläosassa hermopinnettä voivat aiheuttaa pikkunivelten toimintahäiriöt, ylimmän kylkiluun toimintahäiriöt sekä hartian alueen lihaskireydet. Lisäksi heijastekipua yläraajoihin voivat aiheuttaa lavan seudun lihasjännitykset.

Yläraajan säteilyoireiden hoito

Naprapatian hoitomenetelmillä voidaan helpottaa kaularangasta ja rintarangasta johtuvaa hermoon kohdistuvaa painetta venytyshoidolla sekä mobilisaatiolla/manipulaatiolla. Lisäksi niska-hartiaseudun ja lavan seudun lihasten käsittelyllä saadaan laukaistua kyseisen alueen lihasjännityksiä. Akupunktio on myös monesti tehokas hoitomenetelmä yläraajojen säteilyoireiden hoidossa. Asiakkaalle ohjataan myös harjoitteet kaula- ja rintarangan liikkuvuuden parantamiseen sekä lihasten vahvistamiseen.

Varaa siis aikasi naprapaatille, jos kärsit yläraajojen säteily- ja heijastekivuista!