Päänsärky

Päänsärky voi johtua monesta eri syystä ja siksi asiakkaan tarkka haastattelu ja tutkiminen ovat avainasemassa, kun oireita lähdetään hoitamaan. Päänsärky voi tuntua kipuna takaraivolla, ohimoilla, silmän takana tai silmän päällä. Myös purentalihasten alueella voi tuntua särkyä ja lihasten arkuutta. Tavallisin tyyppi päänsäryissä on ns. jännityspäänsärky, jossa kipu on tylppää ja tuntuu usein vannemaisena tuntemuksena ohimoilla, takaraivolla sekä säteilynä kasvojen alueelle. Jännityspäänsärky johtuu niskan alueen lihasten jännitystilasta ja monesti siihen liittyy yläniskan nikamien heikko liikkuvuus.

Naprapaatti avuksi päänsäryissä

Naprapaatin tehtävänä on lievittää päänsärkyoireita manuaalisen terapian menetelmillä, joilla pyritään lievittämään lihasjännitystä ja parantamaan yläniskan liikkuvuutta. Lisäksi asiakkaalle ohjataan harjoitteita, joilla lisätään liikkuvuutta kaularangan alueella sekä vahvistetaan erityisesti niskan ja hartiaseudun lihaksia. Lisähoitona voidaan käyttää esimerkiksi akupunktiota, joka toimii tehokkaana kivunhoitomenetelmänä päänsärkyoireissa sekä monesti myös migreenityyppisissä oireissa.