Hoitomenetelmät

Naprapatian perusteena ovat tieteellisesti tutkitut hoitomenetelmät, joilla ongelmasi ja kipusi hoidetaan turvallisesti ja tehokkaasti.

MOBILISAATIO JA MANIPULAATIO

Näillä hoitomenetelmillä pyritään lisäämään nivelen liikkuvuutta tai palauttamaan se normaaliksi. Liikkuvuuden lisääntymisen seurauksena kipu vähenee ja nivelen sekä ympäröivien pehmytkudosten aineenvaihdunta lisääntyy.

Mobilisaatiossa nivel viedään toistuvalla pehmeällä liikkeellä ääriasentoon nivelen fysiologisella liikelaajuudella. Manipulaatiossa niveleen kohdistetaan lyhyt ja nopea voimaimpulssi, jolloin nivelen fysiologinen liikelaajuus ylittyy hetkellisesti. Manipulaatioon liittyy usein kuultava naksahdus, joka ei ole merkittävää hoidon onnistumisen kannalta. 

PEHMYTKUDOSKÄSITTELYT

Pehmytkudoskäsittelyillä pyritään lisäämään lihasten ja muiden pehmytkudosten aineenvaihduntaa, jolloin jännitys- ja kiputilat helpottuvat.

Pehmytkudoskäsittelyihin kuuluvat hieronta, fasciakäsittely (lihaskalvot), triggerpisteiden painanta sekä erilaiset lihasten venytystekniikat. Näitä käsittelyitä yhdistetään mobilisaatio- ja manipulaatiohoitoihin tai ne voidaan toteuttaa itsenäisenä hoitona.

MUUT HOITOMENETELMÄT

Muina hoitomenetelminä käytän akupunktiota, harjoitusterapiaa, kinesioteippausta, fysikaalisia hoitoja sekä ergonomista neuvontaa.

Akupunktiolla voidaan hoitaa tehokkaasti kiputiloja ja sitä yhdistetään usein muihin hoitomenetelmiin. Harjoitusterapiassa asiakkaalle ohjataan harjoitteita, joilla pyritään lisäämään liikkuvuutta, vahvistamaan lihaksia ja parantamaan kontrollia selkärangan ja eri nivelten alueilla. Kinesioteippaus, fysikaaliset hoidot ja ergonominen neuvonta toimivat tukena muille hoitomenetelmille.